Szpieg w kieszeni – aplikacja do monitorowania położenia telefonu/tabletu

dnia

SpyCollar.com daje Ci możliwość zdalnej kontroli nad Twoimi urządzeniami mobilnymi. Instalując aplikację na swoim smartfonie/tablecie zyskujesz możliwość ciągłego monitorowania jego położenia (współrzędne wraz z wysokością n.p.m), jak również zapewniasz sobie dostęp do danych i ich ochronę.

Za pomocą aplikacji możesz wykonać kopię danych (plików, kontaktów, wiadomości, połączeń) i przeglądać je za pomocą panelu www zdalnie.

Miej kontrolę nad swoimi urządzeniami bez konieczności fizycznego dostępu!

Kontroluj na odległość urządzenia swoich bliskich i znajomych zgodnie z uprawnieniami, jakich ci udzielili!

konkurs_fb

W jaki sposób SpyCollar.com sprawdza położenie mojego urządzenia?

Aplikacja umożliwia badanie i zapisywanie w pamięci urządzenia danych lokalizacyjnych (punktów GPS, GSM, WiFi) w których to urządzenie się znajdowało. Oznacza to, że możesz za pomocą zainstalowanej aplikacji kontrolować jego położenie oraz wykonywać kopie zapasową danych znajdujących się na urządzeniu. Masz stały dostęp do aktualnej pozycji urządzenia oraz historii (w formie pojedynczych punktów lokalizacyjnych bądź linii drogi jaką pokonało).
Aplikacja za pomocą prostego interfejsu umożliwia bieżący monitoring współrzędnych urządzenia, niezależnie od miejsca w którym się znajdujesz. Możesz korzystać z niej wszędzie, gdziekolwiek jesteś, nawet gdy nie masz stałego dostępu do sieci internet.

SpyCollar działa w dwóch trybach:

– Wysyłając pozycję na bieżąco

W tej opcji aplikacja zgodnie z częstotliwością pozycjonowania przesyła współrzędne do panelu www. Poszczególne pozycje zostają zaznaczone na mapie, a Ty masz możliwość przeglądania ich historii do 180 dni wstecz.

Podczas przesyłania danych aplikacja wykorzystuje transmisję danych, dlatego też optymalnie jest, gdy posiadasz w planie taryfowym swojego Operatora GSM wykupiony pakiet transmisji danych.

Zużycie transmisji danych ograniczyliśmy
do minimum – Aplikacja przy ustawieniu pozycjonowania co minutę zużywa niespełna 100MB*.

*wskazana ilość zużytych danych nie obejmuje transmisji na serwer kopii danych z urządzenia (czyli plików, kontaktów, wiadomości sms, spisu połączeń).

– Podczas dostępu do sieci Wifi

Aplikacja za pomocą modułu GPS (który posiada monitorowane urządzenie) zbiera dane na temat współrzędnych lokalizacji i przechowuje je w pamięci do momentu, gdy znajdzie się w zasięgu sieci Wifi. Wówczas wykorzystując dostęp do sieci przesyła zgromadzoną historię danych na serwer. Taki tryb pracy jest ekstremalnie ekonomiczny i aby z niego korzystać nie trzeba posiadać wykupionej opcji transmisji danych u operatora.

Ponadto dla tego trybu pracy nie jest wymagane, aby urządzenie posiadało moduł GSM, wystarczy, że posiada moduł GPS i od czasu do czasu przebywa w zasięgu domowej sieci Wifi!

gplay_spy1


 

SpyCollar.com gives you the ability to remotely control your mobile devices. Installing an application on your smartphone / tablet you get the opportunity to continuously monitor the position (coordinates with the height above sea level) as well as provide secure access to data and its protection.
Using the application, you can make a copy of data (files, contacts, messages, calls) and view them remotely using web panel. Keep control of your devices without having to access them physically!

Control remotely the devices of your close ones and friends in accordance with the authority they gave you!

gplay_EN_1024

How does SpyCollar.com check the location of my device?
This application allows you to research and save in the memory of the device the location data (GPS points, GSM, Wi-Fi) in which this device was located. This means that you can control device position with use of the installed application and create a back up copy of the data on the device. You can check its current position, or view the history (the points on the way or the road traveled).

An application with a simple interface enables ongoing monitoring of device coordinates, regardless of where you are. You can use it wherever you are, even if you do not have regular access to the Internet.

SpyCollar operates in two modes:

 – Sending position on an ongoing basis

In this option, the application sends the coordinates to the website panel according to the frequency of positioning. Individual positions are marked on the map and you have the possibility to view the history back to 180 days.

When an application sends the data it uses data transmission and therefore it is optimal to have a tariff plan with your GSM operator that includes data transmission option.

The consumption of data transmission is limited
to a minimum – the application uses less than 100MB * per minute when positioning is set.

* indicated amount of consumption does not include data transmission from the device to the server (files, contacts, text messages, call log).

– With access to Wi-Fi networks

The application using the GPS module (which is built in your device) collects data on the location coordinates and stores them in device memory until it is located within range of Wi-Fi networks. Then, using access
to the network it sends the collected data to the server.
This mode of operation is extremely economical
and to use it you do not need to have the possibility of data transmission
on your device.

Moreover, this mode of operation does not require a GSM module, it is enough that the device has a GPS module, and once in a while it is in range of Wi-Fi network!

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s